Kućni red Beograd

Kućni red Beograda ima svoja pravila koja morate poštovati ako živite u našem glavnom gradu. U nastavku donosimo sve što se odnosi na kućni red Beograd.

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgrada u Beogradu stupila je na snagu sredinom novembra 2019. godine.

Odlukom su precizirana prava i obaveze stanara zgrada u cilju nesmetanog stanovanja ali se određuje i dozvoljeni nivo buke, kako se stanarima ne bi remetio mir.

Kućni red Beograd

kućni red beograd
Kućni red Beograd

Vreme odmora

Odlukom je propisano vreme odmora, kada se stanari moraju ponašati na način koji obezbeđuje mir i tišinu u zgradi. Kućni red radnim danima je od 16.00 do 18.00 sati i od 22.00 do 7.00 časova. Kućni red vikendom je od 14.00 do 18.00 sati i od 22.00 do 8.00 časova subotom i 10.00 nedeljom.

U vreme odmora, zabranjeno je korišćenje i kosačica, motornih testera i sličnih uređaja koji remete mir. Ukoliko planirate porodično slavlje ili neku drugu vrstu okupljanja, dužni ste da dva dana ranije obavestite sve stanare zgrade, obaveštenjem na vidnom mestu u zgradi, s tim da se od 1.00 čas posle ponoći mora biti mir i tišina.

Vika, trčanje, skakanje i slične radnje koje narušavaju red i mir u zgradi su zabranjeni u vreme

odmora, kao i korišćenje aparata i mašina koji mogu ometati druge stanare.

Zabranjeno bacanje stvari

Bacanje bilo kakvih predmeta, kućnog smeća, ostataka hrane, prosipanje vode, trešenje stolnjaka, posteljine, krpa i drugih sličnih predmeta, zabranjeno je, a u posebnim delovima zgrade i upotreba otvorenog plamena, zbog neposredne opasnosti od požara.

U zgradama je dozvoljeno korišćenje domaćih i kućnih životinja, ali je stanar dužan da se stara da životinje ne stvaraju nered u zajedničnim prostorima i da ne narušavaju mir.

Građevinski radovi

Stanari mogu izvoditi građevinske radove u zgradi, ali ne smeju da nanose štetu na zajedničnim prostorijama i dužni su da prethodno o tome obaveste upravnika zgrade i pokažu mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, a potom i postave obaveštenje o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju.

Kada se radovi okončaju, stanar je dužan da delove zgrade na kojima su izvođeni radovi vrati u prvobitno stanje. Radovi se ne mogu izvoditi za vreme odmora, osim u slučaju hitnih intervencija.

kućni red beograd
Kućni red Beograd

Zaključavanje ulaznih vrata i zajedničke prostorije

Zaključavanje kapije i ulaznih vrata u zgradi obavezno je od 23.00 do 6.00 sati leti i od 22.00 do 6.00 časova zimi. Ulazna vrata u zgradi mogu biti stalno zaključana, ukoliko postoji spoljni signalni uređaji za pozivanje stanara i ukoliko tu odluku donese Skupština stambene zajednice. Ukoliko pomoću daljinskog upravljača izlazite iz garaže ili dvorišta, dužni ste da zaključate kapiju nakon izlaska.

Skupština stambene zajednice određuje raspored korišćenja zajedničkih prostorija, a stanari su dužni da nakon korišćenja zajedničkog prostora, isti vrate u prvobitni red. Zabranjeno je bacati smeće i otpatke po zajedničkim prostorijama, crtati i pisati po zidovima, kao i koristiti otvoren plamen ili pušiti.

Podrumske prostorije

U podrumu nije dozvoljeno držanje zapaljivih materija i tečnosti, a prozori na podrumskih prostorijama moraju imati rešetke ili gustu žičanu mrežu, koja sprečava ubacivanje predmeta koji mogu da izazovu požar. Ulazna vrata u podrumu moraju biti zaključana, a stanari moraju imati ključ od vrata.

Ogrevni materijal mora se držati u podrumskim prostorijama, a u zgradi bez njih, na mestima koja odredi Skupština stambene zajednice. U stanovima nije dozvoljeno priprema i cepanje drva, a stanari su dužni da odmah po unošenju ogrevnog materijala, očiste prostor gde je bio istovaren.

Tavan

Ulazna vrata od tavana moraju biti stalno zaključana, a ključ od tavanskog prostora nalazi se kod osobe koju odredi Skupština stambene zajednice. Na tavanu je takođe zabranjeno držanje i upotreba zapaljivih materijala i tečnosti. Na krovu je pristup dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena, uklanjanja snega i leda i slično.

Zemljište

Odlukom Skupštine stambene zajednice, na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade može biti određen deo za igru dece, trešenje tepiha, parkiranje automobila i drugih vozila, kao i za vršenje drugih, uobičajenih radnji. Na zemljištu je zabranjena upotreba otvorenog plamena, zbog opasnosti od požara.

Stanari su dužni da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, na način da ne oštete zajedničke prostorije i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika. Dužni su i da u zimskom periodu preuzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima i poslovnim prostorima.

kućni red beograd
Kućni red Beograd

Komunalna policija i kućni red Beograd

Inspekcijski nadzor vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine koja je nadležna za inspekcijske poslove, preko komunalnog inspektora i organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za inspekcijske poslove, preko građevinskog inspektora.

U vršenju inspekcijskog nadzora, nadležni inspektor odnosno komunalni milicioner ima ovlašćenje da izda prekršajni nalog za prekršaje za koje su propisane novčane kazne u fiksnom iznosu.

Novčane kazne za stanare koji ne poštuju navedene odredbe kreću se od 5.000 do 150.000 dinara.