Privreda

Kolekcija internet linkova ka prezentacijama raznih preduzeća koja se bave nekom proizvodnjom ili trgovinom. Naravno i ovde je bitno da je i ovde postoji veza sa privredom u Srbiji.